top of page

Strategisk fokus på frivillighed 

Bydelsprojektet har altid haft meget engagerede frivillige beboere og vi har altid været opmærksomme på, at skabe gode forudsætninger for deres videre arbejde som frivillig i boligområdet. Vi er dog overbevist om, at et strategisk fokus med retningslinjer og arbejdsgange ift. frivilligheden vil øge trivslen blandt de frivillige beboere, sikre en fortsat rekruttering og skabe et endnu bedre arbejdsmiljø for dem. 

De frivillige og den frivillige indsats i områderne fortjener et øget strategisk fokus - og her på siden kan du læse mere om Bydelsprojektets måde, at arbejde med frivilligheden på. 

High Fives

De fem kernebegreber 

Mission

Vores strategiske arbejde med frivillighed kredser omkring fem overordnede kernebegreber. I det nedenstående kan du læse mere om dem.  

Rekruttering

Beboere i vores områder er fantastiske!

De er omsorgsfulde og hjælper hinanden og rækker ud, når der er nogen der mangler en hånd. For mange af dem er det dog ikke naturligt og vant at blive frivillig i en organisation eller forening.

Den organiserede frivillighed er altså ny for nogle beboere.

Rekruttering handler om, at gøre frivillighed tilgængeligt for alle samt at sikre at alle beboere ved, hvordan de kan blive frivillig.

Vores vigtigste samarbejdspartnere i rekrutteringsarbejdet er de eksisterende frivillige beboere og fx Bydelsmødre Esbjerg foreningen, som er en forening med ressourcestærke kvinder i vores områder, som Bydelsprojektet har hjulpet sat i gang og understøtter. 

Hænder Holding Wooden Plate

Modtagelse

Vision

Vi hjælper frivillige godt i gang med deres opgave/aktivitet, så vi sikrer os at de frivillige trives og at opgaveløsningen føles, som en succes for beboeren. Vi har udarbejdet skriftligt materiale herunder en frivilligstrategi, som sikrer en fast og struktureret fremgangsmåde at modtage nye frivillige på. Vi har særligt fokus på forventningsafstemning, når vi har en beboer der gerne vil være frivillig for at afdække, hvad beboeren forventer af os og hvor meget tid og hvor mange ressourcer han/hun selv regner med, at bruge på opgaven.

Hænder Holding Wooden Plate

Motivation

Vision

Motivationen hos frivillige beboere er selvfølgelig foranderlig og kan svinge i perioder. I vores kontakt med vores frivillige beboere er vi derfor opmærksomme på trivslen og lysten til at fortsætte. Ved brug af forskellige værktøjer og herunder vores strategi, arbejder vi med motivationen og har dermed et kontinuerligt fokus på anerkendelse. Vi sikrer os, at de frivillige som ønsker det, kan udvikle sig og få et evt. kompetence løft igennem kurser, uddannelse mm. (se figur: de 6 opmærksomhedspunkter)

Fastholdelse

Der er altid en årsag til at en frivillig ikke længere kan/vil være frivillig. Selvom vi ikke altid kan ændre eller påvirke de forhold, som gør sig gældende for den frivillige, så kan en tydelig kommunikation omkring opgaven og kontinuerlig opfølgning bidrage til at undgå pludselig frafald. Vi ser gerne, at vi kan imødekomme og hjælpe den frivillige til at fortsætte med at tage mindre opgaver og fastholde den frivillige frem for et totalt frafald.

Afsked

Det sker, at en frivillig pga. sin livssituation eller manglende motivation gerne vil stoppe som frivillig. Det vil vi til enhver tid respektere. Når vi tager afsked til en frivillig, sikrer vi os, at den frivillige bliver anerkendt for arbejdet samtidig med at vi gør opmærksom på, at han/hun til enhver tid er velkommen til at komme tilbage. Hvis den frivillige efterspørger skriftlig dokumentation for indsats, så udarbejder vi gerne fx en udtalelse. 

bottom of page