top of page

Fokus på frivillighed 

Bydelsprojektet har altid haft meget engagerede frivillige beboere og vi har altid været opmærksomme på, at skabe gode forudsætninger for deres arbejde som frivillig i boligområdet. Vi er overbevist om, at arbejdet med frivillige beboere og frivillighed generelt kræver et fagligt fokus og derfor har vi en frivilligkonsulent/koordinator, som har et særligt fokus på frivillighed i vores daglige arbejde som boligsocial helhedsplan.   
Her på siden kan du læse mere om Bydelsprojektets måde, at arbejde med frivilligheden på. 

High Fives

De fem kernebegreber 

Mission

Når vi arbejder med frivillige/frivillighed, har vi særligt fokus på nedenstående 5 begreber

Rekruttering

Beboere i vores områder er fantastiske!

De er omsorgsfulde og hjælper hinanden og rækker ud, når der er nogen der mangler en hånd. For mange af dem er det dog ikke naturligt og vant at blive frivillig i en organisation eller forening.

Den organiserede frivillighed er altså ny for nogle beboere.

Rekruttering handler om, at gøre frivillighed tilgængeligt for alle samt at sikre at alle beboere ved, hvordan de kan blive frivillig.

Vores vigtigste samarbejdspartnere i rekrutteringsarbejdet er de eksisterende frivillige beboere og fx Bydelsmødre Esbjerg foreningen, som er en forening med ressourcestærke kvinder i vores områder, som Bydelsprojektet har hjulpet sat i gang og understøtter. 

Motivation

Motivationen hos frivillige beboere er selvfølgelig foranderlig og kan svinge i perioder. I vores kontakt med vores frivillige beboere er vi derfor opmærksomme på trivslen og lysten til at fortsætte. Ved brug af forskellige værktøjer og herunder vores strategi, arbejder vi med motivationen og har dermed et kontinuerligt fokus på anerkendelse. Vi sikrer os, at de frivillige som ønsker det, kan udvikle sig og få et evt. kompetence løft igennem kurser, uddannelse mm. Vi afholder to faste events for vores frivillige hvert år, som har fokus på teambuilding, hygge og det sociale fællesskab. 

Frivillige samler affald

Fastholdelse

Der er altid en årsag til at en frivillig ikke længere kan/vil være frivillig. Selvom vi ikke altid kan ændre eller påvirke de forhold, som gør sig gældende for den frivillige, så kan en tydelig kommunikation omkring opgaven og kontinuerlig opfølgning bidrage til at undgå pludselig frafald. Vi ser gerne, at vi kan imødekomme og hjælpe den frivillige til at fortsætte med at tage mindre opgaver og fastholde den frivillige frem for et totalt frafald. En måde, som vi arbejder med fastholdelse på, er at afholde FUS samtaler med alle vores frivillige. 

Vision

Afsked

Det sker, at en frivillig pga. sin livssituation eller manglende motivation gerne vil stoppe som frivillig. Det vil vi til enhver tid respektere. Når vi tager afsked til en frivillig, sikrer vi os, at den frivillige bliver anerkendt for arbejdet samtidig med at vi gør opmærksom på, at han/hun til enhver tid er velkommen til at komme tilbage. Hvis den frivillige efterspørger skriftlig dokumentation for indsats, så udarbejder vi gerne fx en udtalelse. 

bottom of page