HHP 2021 - 2024

Helhedsplanen består af strategisk samarbejdsaftale, de fire delaftaler og den boligsociale beredskabsplan.

Boligforeningerne Ungdomsbo, B´32, Fremad og EAB gennemfører sammen med Esbjerg Kommune og Landsbyggefonden en boligsociale Helhedsplan under Bydelsprojekt 3i1 i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024 i boligområderne Stengårdsvej, Hedegårdene, Hedelundparken, Syrenparken, Præstebakken samt Skoleparken og Lykkegårdsparken i Esbjerg.

 

 

Formålet med Helhedsplanen er at styrke civilsamfundet i boligområderne, højne uddannelsesområdet og få flere beboere i arbejde samt styrke tryghed og trivsel, social kapital og sociale mix og forebygge kriminalitet.