top of page

Uddannelse & Livschancer

 • Sprog & familieindsats

 • 'Vi Lærer Sammen’ - sprogindsats (m. dagtilbud, indskoling og Medvind)

 • Småbørnsklubber (m. dagtilbud, Red Barnet og Medvind)

 • Aulacafé for forældre (m. dagtilbud og skoler)

 • Miljøambassadører (m. Bakkeskolen og social vicevært)

 • Fraværsindsats Kvaglund (m. skolen)

 • Lektiehjælp (m. skoler og Red Barnet)

 • Ungeindsats (m. skoler, Uddannelseshuset, UU vejledere, Udd. institutioner)

 • Familieworkshops (m SSP, Business Esbjerg, udd. institutioner mv.)

 • Mind Your Own Business (m. EK, National org. og frivillige)

 • Ungeredaktion (m. skoler)

 • Negativ social kontrol (m. EK, etniske foreninger, skoler mv.)

 • Viden, vejledning, uddannelse til fagpersoner

 • Dialog, støtte, konflikthåndtering til beboere

Beskæftigelse

 • Håndholdte forløb  (m. Jobaktivs fremskudte indsats, Uddannelseshuset)

 • Kvindecafé (m. Jobaktivs fremskudte indsats)

 • Ny mor i Danmark mødregrupper (m. DRC, sundhedsplejen, frivillige)

 • Bydelsmødre (m. landsorganisation, beboere)

 • Sundhedsindsats - Brobygger til EK tilbud, Mosaikken, foreninger mv.

 • Individuelle forløb som del af håndholdt indsats (m. Jobaktiv)

 • NADA café (m. frivillige beboere)

 • Cykelprojekt for kvinder (m. DRC, frivillige)

 • Motionsrum Krydset og Kvaglund (Boligforening, frivillige beboere)

 • Jobskabelse i Kvaglund (m. boligforening B32, Jobcenter, Fritidsjob, virksomheder)

 • Huslejerestancer & økonomisk vejledning (m. boligforening, Hjemløseenheden)

 • Fælles åben rådgivning (Partnerskab m. UCSyd, Jobcenter, Borgerrådgiver m.fl)

 • Negativ social kontrol (m. EK, etniske foreninger, udd. institutioner mv)

 • Viden, vejledning, uddannelse til fagpersoner

 • Dialog, støtte, konflikthåndtering til beboere

Forebyggelse af
kriminalitet

 • Friluftliv og fædregruppe (under udvikling) (m. Nærpolitiet)

 • Ad hoc forebyggende aktiviteter (m. SSP og Nærpoliti)

 • Fritidsjob

 • Brobyggende og understøttende indsats til Fritidsjobindsatsen (Fritidsjob)

 • Fritidsjob i foreningslivet (Idrætsforeninger, virksomheder)

 • Lommepengeindsats (Klub Askelunden, Fritidsjob, Bydelsmødre, mv.)

 • Get2Sport - Brobygning til fritids- og foreningsliv

 • Brobygning til deltagelse (foreninger, Aktiv Fritid, GAME, skole, dagtilbud, mv.)

 • Kravlegårdsidræt (Foreninger, Dagtilbud)

 • Fodboldskole Hvert år juli (DBU, EK, idrætsklubber)

 • Pigeraketten fodbold (hver sæsonstart)  (IF92, Kvaglund IF)

 • Håndboldskole Hver september (Kvaglund IF)

 • Håndboldkaravane Hver september (Kvaglund skole, Kvaglund IF)

 • Diverse ad hoc aktiviteter (idrætsforeninger og andre)

Sammenhængskraft & Medborgerskab

 • Facilitering aktivt beboerdemokrati (boligforeninger, afd. bestyrelser, beboere)

 • Aktiv valgdeltagelse - events v. valg (EK, politiske partier, beboere mv.)

 • Netværk & fællesskaber

 • Madfællesskaber (Fødevarebanken, frivillige beboere, Mosaikken m.fl.)

 • Dialogkaffe

 • Områdedage og International Dag (bredt samarbejde i lokale styregrupper)

 • Enkeltstående events (halloween, dragetur mv) (beboere og div andre)

 • Facilitering af opstart af aktiviteter (beboere, div. Samarbejdsparter)

 • Træværksted, strikkeklub, nyttehaver, backgammon, gymnastik, mavedans, banko mv.

 • Huslejerestancer & økonomisk vejledning

 • Opsøgende indsats (boligforeninger, Hjemløseenhed)

 • Individuelle forløb (diverse kommunale parter, Skjoldbo, Hjemløseenhed mv.)

 • Konflikthåndtering (boligforeninger)

 • Fælles åben rådgivning (Partnerskab m. UCSyd, Jobcenter, borgerrådgiver m.fl.)

bottom of page