top of page

Frivillig i Bydelsprojekt 3i1

Formål/hvorfor opbevares oplysningerne?

Bydelsprojekt 3i1 opbevarer dine oplysninger når du er frivillig og tilknyttet en aktivitet hos Bydelsprojekt 3i1, eller er medlem af en afdelingsbestyrelse som er tilknyttet Bydelsprojekt 3i1´s boligområde.
Oplysningerne anvendes til at samarbejde med dig om din frivillige indsats i aktiviteter for beboer i Bydelsprojekt 3i1´s boligområde.

Hvilke oplysninger opbevares?

Bydelsprojekt 3i1 har en liste med adgang til dine oplysninger som frivillig.
Listen indeholder dine identifikationsoplysninger, navn, telefonnummer, adresse og e-mail, samt oplysninger om hvilke aktivitet du er frivillig i.

Bydelsprojekt har en liste med identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail, på alle medlemmer i afdelingsbestyrelser, som er tilknyttet Bydelsprojekt 3i1´s område.

Bydelsprojekt 3i1 opbevarer børneattester på alle frivillige som er tilknyttet Bydelsprojekt 3i1. Børneattesten indeholder både identifikationsoplysninger som navn, adresse og cpr. nr.
En positiv børneattest vil indeholde oplysninger om strafbare forhold/straffeovertrædelser.

Indhentelse og videregivelse af oplysninger

Bydelsprojekt 3i1 indhenter årligt børneattest på dig som frivillig jf. bekendtgørelse for Det Centrale Kriminalregister.

Personoplysningerne får vi fra dig som frivillig.
Kontakt og personoplysninger på dig som medlem i en afdelingsbestyrelse, får vi gennem boligforeningen.

Vi videregiver ikke oplysninger om dig som frivillig eller medlem af afdelingsbestyrelserne uden dit samtykke.

Hvornår sletter vi oplysningerne?

Når du ikke længere er frivillig hos Bydelsprojekt3i1 eller ikke længere er medlem af afdelingsbestyrelsen, sletter vi dine identifikationsoplysninger og børneattest.
Du vil blive kontaktet 1 x årligt, og spurgt om du fortsat ønsker at være registreret som frivillig hos Bydelsprojekt3i1. Du kan også til enhver tid kontakte os, hvis du ikke længere ønsker at stå registreret som frivillig og Bydelsprojekt 3i1 vil straks slette dine identifikationsoplysninger.

Anonymisering
Data som er registreret i forbindelse med status og progression anonymiseres, sådan at ingen fysisk person kan identificeres ud fra oplysningerne.

Data bruges efterfølgende til statistik og dokumentation for vores arbejde.
Data er herefter ikke længere beskyttet af databeskyttelsesreglerne, idet data er anonymiseret på en sådan måde at de er uigenkaldelige.

bottom of page