top of page

Events - Arrangementer

Formål/hvorfor opbevares oplysningerne?

Bydelsprojekt 3i1 opbevarer dine oplysninger når du som beboer tilmelder dig et forløb, et arrangement eller en aktivitet hos Bydelsprojekt 3i1.Bydelsprojekt 3i1 opbevare dine oplysninger når du som beboer ønsker at få løbende information om events og arrangementer.
Oplysningerne anvendes til at kontakte dig og give dig information og praktisk viden om det forløb, arrangement eller aktivitet du har meldt dig.

Hvilke oplysninger opbevares?

Bydelsprojekt 3i1 har en liste med dine identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail, samt oplysninger om hvilke arrangement, forløb eller aktivitet du er tilmeldt.

Indhentelse og videregivelse af oplysninger

Personoplysningerne får vi fra dig når du tilmelder dig vores arrangement, forløb eller aktivitet.
Vi videregiver ikke oplysninger om dig som uden dit samtykke.

 

Hvornår sletter vi oplysningerne?

Er du tilmeldt et arrangementet, forløbet eller aktiviteten, sletter vi dine identifikationsoplysninger når det er afviklet. Sletningen sker senest 1 år efter at arrangementet, forløbet eller aktiviteten er afsluttet.

Modtager du information om nyheder, events og arrangementer, kan du til enhver tid afmelde dig ved at kontakte Bydelsprojekt 3i1, hvorefter dine identifikationsoplysninger slettes.
Du vil blive kontaktet 1 x årligt, og spurgt om du fortsat ønsker at være registreret og modtage information om nyheder, events og arrangementer.

Anonymisering
Data som er registreret i forbindelse med status og progression anonymiseres, sådan at ingen fysisk person kan identificeres ud fra oplysningerne.

Data bruges efterfølgende til statistik og dokumentation for vores arbejde.

Data er herefter ikke længere beskyttet af databeskyttelsesreglerne, idet data er anonymiseret på en sådan måde at de er uigenkaldelige.

bottom of page