top of page

Generel Privatlivspolitik

Data ansvarlig info:

Bydelsprojekt 3i1 er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Sofie Valbjørn         Mail: sv@b3i1.dk          Adresse: Stengårdsvej 319, 6705 Esbjerg Ø            

CVR: 50196011 (Ungdomsbo)       Tlf.: 24293270                  www.bydelsprojekt3i1.dk

 

Hvordan opbevarer vi personlige oplysninger og data?

 

IT sikkerhed

Bydelsprojekt 3i1 opbevarer alle data på Bydelsprojekt 3i1s Exchange server. Serveren er beskyttet igennem domænet Bydelsprojekt 3i1.

IT løsningen er hostet igennem IT Plan, Vestre Landevej 69, 6800 Varde.

Bydelsprojekt 3i1 IT-system har ikke en automatisk slettefunktion, så oplysningerne skal gennemgås manuelt

Systemet kan ikke give notifikationer om databehandlingsopgaver, der skal udføres, herunder om kontrol og ajourføring af data, så disse behandles manuelt. Systemet giver ikke notifikation om regelmæssig fornyelse af password, medarbejderen skal manuelt indsætte notifikation, så password løbende udskiftes.

Bærbare enheder

Medarbejderne har hver en bærbar PC, som er beskyttet med kode for at kunne logge ind på computeren. Når der logges på nyt netværk iværksættes Microsoft Authenticator app med tofaktor genkendelse af netværk for at sikre at netværket er sikkert og tilladt at bruge. 

Medarbejderen har mobiltelefon til rådighed til brug for udførelsen af arbejdet, denne er ligeledes beskyttet med pinkode og eller biometrisk kode.

Fysisk opbevaring af dokumenter

Personfølsomme dokumenter opbevares i aflåste arkiv skabe. Hvis der under arbejdsudførsel med fysiske dokumenter og arbejdspladsen forlades kortvarigt vendes dokumentationen med bagsiden på, så oplysningerne ikke ligger synligt fremme.  

Hvordan håndterer vi, hvis der skulle ske brud på sikkerheden?

Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret, kontakter Bydelsprojekt 3i1 hovedorganisationen Ungdomsbo og drøfter eventuel anmeldelse til politiet og til Datatilsynet samt IT Plan.  

Bydelsprojekt 3i1 dokumenterer alle brud på følgende måde: Vi logger alle uregelmæssigheder.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig.

Du kan gøre brug af nedenstående rettigheder.

  • At blive oplyst om behandlingen af data

  • Få indsigt i egne personoplysninger

  • Berigtigelse af oplysninger

  • Retten til sletning

  • Retten til begrænsning af behandling

  • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

  • Retten til indsigelse

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Når data bliver anonymiseret – statistik

Hvem videregiver vi statistik og log til og hvornår længe opbevares dette ?

I forbindelse med gennemførslen af den boligsociale Helhedsplan 2021-2024 videregiver Bydelsprojekt 3i1 statistikbaserede tal og oplysninger igennem fremdriftsrapport som dokumentation til Landsbyggefonden. Disse informationer er aldrig persondata relateret. Disse opbevares i Helhedsplanens 4-årige periode.  Bydelsprojekt 3i1 videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.

Databehandler aftaler og samarbejdspartnere

Bydelsprojekt 3i1 har oprettet databehandler aftale med boligorganisationerne som samarbejder omkring Helhedsplanen, IT Plan, samt Vismaløn. Dette sikrer sikker behandling af data for såvel medarbejdere og beboere.

Samarbejdspartnere

Kontaktoplysninger slettes såfremt samarbejdspartneren stopper eller samarbejdet afbrydes endeligt. 

bottom of page