top of page

Beboere i kortere eller længerevarende forløb

Formål/hvorfor opbevares oplysningerne?

Bydelsprojekt 3i1 opbevarer dine oplysninger, når du som beboer har et kortere eller længerevarende forløb hos Bydelsprojekt 3i1.

Oplysningerne anvendes til at sikre kontinuerlige vejledninger, status og progression i forhold til komplekse problemstillinger du ønsker hjælp og støtte til.

 

Bydelsprojekt 3i1 opbevarer også dine oplysninger, for at kunne kontakte dig som beboer ved evt.

  • Forebyggelse af udsættelse af lejemål og økonomisk vejledning

  • Konflikthåndtering og konfliktmægling.

Vi opbevarer også dine oplysninger for senere hen at kunne udarbejde statistikker, for at kunne dokumentere vores arbejde for Landsbyggefonden.

Hvilke oplysninger opbevares?

I Bydelsprojekt3i1 har vi udarbejdet en skriftlig samtykkeerklæring. Det er frivilligt om du vil give samtykke. Samtykkeerklæringen opbevares med dine identifikationsoplysninger (Navn, adresse og cpr. nr.) 

Personoplysninger
Afhængig af hvilket forløb vi samarbejder med dig omkring, kan vi med samtykke fra dig opbevare identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail og cpr.nr samt øk
onomiske forhold, sociale problemer, familieforhold og arbejdsmarkedstilknytning.

Følsomme oplysninger:
Afhængig af hvilket forløb vi samarbejde med dig omkring, kan vi med samtykke fra dig opbevare helbredsoplysninger og etnisk oprindelse.

Indhentelse og videregivelse af oplysninger

Bydelsprojekt3i1 indhenter og videregiver oplysninger efter samtykke fra dig.
Mundtligt samtykke ved enkeltstående råd og vejledning, og skriftligt samtykke ved behov for indhentelse og videregivelse af oplysninger til og fra samarbejdspartner og eksterne aktør.Skriftligt samtykke vil oftest være i et længerevarende forløb.

I forbindelse med:

  • Forebyggelse af udsættelse af lejemål og økonomisk vejledning

  • Konflikthåndtering og konfliktmægling,

modtager Bydelsprojekt3i1 oplysninger fra Boligforeningerne Ungdomsbo, B’32, Fremad og EAB. Du har afgivet samtykke via din lejekontrakt med boligforeningen.

Der er indgået ”Databehandler aftale B3i1 og DAB” og ”Databehandler aftale B3i1 og Ungdomsbo”

Hvornår sletter vi oplysningerne?

Samtykke

Samtykkeerklæringen er gyldig indtil forløbet med dig er slut eller du trækker samtykket tilbage. Dog er samtykkeerklæringen kun gyldig indtil 1 år. Hvorefter samtykkeerklæringen slettes. Er der fortsat et igangværende forløb udarbejdes en ny samtykkeerklæring.
Du kan til enhver tid trække samtykkeerklæringen tilbage ved at give Bydelsprojekt 3i1 besked om det.

Sletning af data og anonymisering

Når dit forløb er afsluttes hos Bydelsprojekt3i1, sletter vi dine identifikationsoplysninger.
Data som registreres som status og progression i forbindelse med forebyggelse af udsættelse af lejemål & økonomisk vejledning samt konflikthåndtering & konfliktmægling slettes efter 1 år.
Data som er registreret i forbindelse med status og progression anonymiseres, sådan at ingen fysisk person kan identificeres ud fra oplysningerne.

Data bruges efterfølgende til statistik og dokumentation for vores arbejde.

Data er herefter ikke længere beskyttet af databeskyttelsesreglerne, idet data er anonymiseret på en sådan måde at de er uigenkaldelige.

bottom of page