top of page

Betaling - Økonomi

I forbindelse med aktiviteter for Helhedsplanens indsatser forekommer det, at der er egen betaling eller frivillige som har udlæg i forbindelse med afvikling af aktiviteter. Derfor vil der være bilag i projektets regnskab som indeholder nødvendige data og personoplysninger både i forbindelse med overførsler og til regnskabsaflæggelse.

 

Dataene opbevares som øvrigt elektroniske informationer of data via projektets Exchange server og eller i fysiske mapper som er opbevaret i skab i Bydelsprojekt 3i1s depotrum på Stengårdsvej.

Navn, Delvisning af telefonnummer ved indbetaling på Mobilepay, Kontooplysninger ved tilbagebetaling af udlæg.

Indhentelse af navn, telefonnummer og kontooplysninger gives af beboeren eller den frivillige selv.

Oplysninger videregives ikke. 

 

Regnskabsmateriale opbevares i fem år efter Skats regler for bogføring og regnskabsloven. Herefter bortskaffes fysisk materiale og elektronisk materiale slettes manuelt. 

bottom of page