top of page

Whistleblowerordning

Ungdomsbo, herunder Bydelsprojekt 3i1 er med baggrund i vedtaget lovforslag forpligtet til at etablere intern whistleblowerordning pr. 17.december 2023.

Til whistleblowerordningen er det muligt både som beboer og medarbejder at indberette alvorlige overtrædelser af dansk ret som strafbare forhold, herunder overtrædelse af eventuel tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse m.v. Også grove eller gentagne overtrædelser af anden lovgivning, herunder lovgivning om magtanvendelse, forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Ungdomsbo er tilmeldt Kromann Reumerts whistleblowerordning, en ordning som er en rammeaftale etableret af Landsbyggefonden for Danmarks almene boligorganisationer.

Ved aftalens indgåelse har Ungdomsbo udpeget primær betroet medarbejder Maria Steen Hansen og sekundær betroet medarbejder Laurids G. Jørgensen. Disse har til opgave at behandle de indberetninger, som indsendes af whistleblowere til Leverandøren af whistleblowerordningen.

Kontaktes via mail:

Maria: msh@ungdomsbo.dk

Laurids: lgj@ungdomsbo.dk.

bottom of page