Om os

Boligforeningerne Ungdomsbo, B’32, Fremad og EAB gennemfører sammen med Esbjerg Kommune og Landsbyggefonden en boligsocial Helhedsplan under Bydelsprojekt 3i1, Esbjerg i perioden 1. januar 2021 til 31.december 2024 i boligområderne Stengårdsvej, Hedegårdene, Hedelundparken, Syrenparken, Præstebakken samt Skoleparken og Lykkegårdsparken i Esbjerg.

Helhedsplanens formål er at styrke civilsamfundet i boligområderne, højne uddannelsesområdet og få flere beboere i arbejde samt styrke tryghed og trivsel, social kapital og sociale mix og forebygge kriminalitet i boligområderne.

Sammen med borgerne og samarbejdspartnere stræber vi efter at skabe liv, engagement og attraktive boligområder med et positivt image, hvor der bor engagerede borgere med forskellige baggrunde og som på tværs af fællesskaber og tager ansvar for hinanden. Bydelshusene og beboerhusene fungerer som aktive samlingssteder for borgerne i bydelene.

Organisatorisk består Bydelsprojekt 3i1 Esbjerg af en bestyrelse med repræsentanter fra boligorganisationerne og Esbjerg Kommune samt en projektchef, en sekretariats-og økonomimedarbejder og otte boligsociale medarbejdere.

DJI_0499.DNG

Bydelshuse

Bydelshus Stengårdsvej (Krydset), Stengårdsvej 319, 6705 Esbjerg Ø

Bydelshus Kvaglund, Kvaglundparken 12, 6705 Esbjerg Ø

Bydelshus Østerbyen, Skolebakken 62, 6700 Esbjerg

Billeder kommer snart

 
DJI_0468.JPG
 
150417448_2900751920160305_7146712168330

Kontakt

193122063_979626286139454_85629244871354
Susanne Rønne
Projektchef
Mobil: 24 29 32 70
E-mail: sr@b3i1.dk
193540292_105680384963117_11281256768279
Kathrine Brock Nielsen
Sekretariatsmedarbejder
Mobil: 24 29 32 71
E-mail: kbn@b3i1.dk
194684433_815312456031435_13621029184687
Pia Mikkelsen
Bydelsmedarbejder
Mobil: 24 29 32 77
E-mail: pla@b3i1.dk
193384039_1502656756587268_8271753880792
Sana Atris
Bydelsmedarbejder
Mobil: 24 29 32 75
E-mail: sa@b3i1.dk
Carsten_edited.png
Carsten Hille Rasmussen
Bydelsmedarbejder
Mobil: 24 29 32 74
E-mail: chr@b3i1.dk
195330403_143920884461993_21144824491214
Ali Macow
Bydelsmedarbejder
Mobil: 24 29 32 78
E-mail: am@b3i1.dk
Alireza_edited.png
Alireza Lavasani
Bydelsmedarbejder
Mobil: 24 29 32 72
E-mail: al@b3i1.dk
195083521_320169836302652_68614496345540
Ozana Pehlic
Bydelsmedarbejder
Mobil: 24 29 32 81
E-mail: op@b3i1.dk
193941898_945301239602050_59506027896509
Anders Janken
Bydelsmedarbejder
Mobil: 24 29 32 73
E-mail: aj@b3i1.dk
Bitte Antoinette Thorsen
Praktikant