top of page

GDPR - PRIVATLIVSPOLITIK

Med Helhedsplanens indsatser og aktiviteter under delaftalerne

Uddannelse & Livschancer, Beskæftigelse, Kriminalitetsforebyggende, Sammenhængskraft & Medborgerskab er der ofte behov for personlige oplysninger kontakten med beboere og frivillige.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af formålene i arbejdet med Helhedsplanen.

I det omfang vi behandler personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som, bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik.

Her på hjemmesiden kan du læse om formålet, hvilke og hvordan vi behandler og sletter dine oplysninger.

Klik på overskrifterne ved husene.

God læselyst!

GDPR Generelt
Hus uden hoved.png
Hus uden hoved.png
Hus uden hoved.png
Hus uden hoved.png
Hus uden hoved.png
Hus uden hoved.png
bottom of page